Over deze site

Oefenassessment wil assessments transparanter en effectiever maken om mensen de gelegenheid te bieden hun loopbaanmogelijkheden zo volledig mogelijk te benutten.

Werk wordt steeds flexibeler, de nadruk komt te liggen op ‘employable’ blijven. Mensen worden daarbij steeds meer zelf verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van hun loopbaan. De volgende stap is dat mensen ook zelf meer verantwoordelijk worden voor de selectiemomenten in die loopbaan, voor assessments dus.

Oefenassessment geeft informatie over wat je te wachten staat bij een assessment en waar assessments aan moeten voldoen. Noem het een streven naar ‘best practice’. Oefenassessment is ook een platform waar ervaringen over assessment kunnen worden uitgewisseld. Doel is assessments continu te verbeteren, de kennis en inzichten uit een assessment direct bij de ‘kandidaat’ te brengen om zo de grip van mensen op hun loopbaan te vergroten.

Learn from the assessment and become your own assessor…

 

Meurs HRM

Oefenassessment.nl is een initiatief van Meurs HRM en Wim Bloemers. Meurs HRM helpt organisaties om ondernemerschap, verantwoordelijkheid en eigenaarschap terug te geven aan medewerkers, zonder de continuïteit in gevaar te brengen.

Meurs HRM levert onder andere:

  • Het Nieuwe Assessment
  • Tools voor professionals
  • Slimme ePortfolio’s

Voor meer informatie kijk op http://www.meurshrm.nl.

Oefenassessment.nl biedt algemene informatie over wat je bij een assessment kunt verwachten, dus niet alleen bij een assessment van Meurs HRM. Daarom kunnen sommige zaken bij jouw assessment, of dat nou bij Meurs HRM is, of een ander bureau, net iets anders zijn. Heb je vragen of aanvullingen op de inhoud van Oefenassessment.nl? Neem gerust contact met ons op.

Wim Bloemers

Het grootste deel van de inhoud van deze website is samengesteld en geschreven door Wim Bloemers.

Wim Bloemers is zelfstandig gevestigd Psycholoog en tevens werkzaam bij de Open Universiteit als docent Arbeids & Organisatiepsychologie.

Hij werkte jarenlang als assessor in assessment procedures. Daarnaast schreef hij een aantal boeken waarmee mensen zich kunnen voorbereiden op een assessment of psychologisch onderzoek.

Naast zijn werkzaamheden als docent bij de Open niversiteit adviseert hij organisaties op het gebied van assessment. Als gedragsbeoordelingsexpert adviseert en coacht hij teams en individuen.

Nicoline Hermans

Eens per zes weken schrijft Nicoline Hermans een blog voor deze website over de voorbereiding op een assessment.

Nicoline Hermans studeerde af als Arbeids- & Organisatiepsycholoog aan de Vrije Universiteit. Daarna werkte zij een aantal jaren bij een psychologisch adviesbureau waar zij zich bekwaamde in het afnemen van assessments voor verschillende niveaus en functies. Van 2008 tot 2010 schreef zij maandelijks een column over assessments voor Intermediair.nl.

Sinds 2010 is Nicoline Hermans eigenaar van Palaver Psychologie en Advies. Zij werkt als freelance assessmentpsycholoog voor diverse organisaties en is tevens actief als assessmentcoach.  Vanuit deze rol helpt zij mensen zich goed voor te bereiden op hun assessment. Meer informatie hierover is te vinden via http://www.assessmentcoaching.nl/.